COACHING


I en coachingsession ställer jag olika typer av frågor – och hjälper dig fram till dina svar. Jag finns här för dig som behöver se ditt eget värde och få hjälp med att komma fram till nya insikter om dig själv. Coaching  är inte terapi i egentlig mening, utan ett sätt att kommunicera som kan hjälpa dig fram till att hitta dina egna svar. Det är ditt liv och ditt mående det handlar om. Är du villig att satsa på dig själv? Då finns jag här och kan vägleda dig! Med mig har jag lång erfarenhet av ledarskap på olika nivåer och har även utbildat mig till coach inom KBT och ACT.

 

(KBT) Kognitiv beteendeTerapeutisk coaching används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel depressioner, social fobi, ångest- och ätstörningar, tvångssyndrom, stresshantering och samlevnadsproblem. Du får hjälp att ”öva” bort dina problem och prova alternativa tankar och beteende för att komma förbi grundproblemet.

 

(ACT) Acceptance and Commitment Therapeutic Coaching. Målet för ACT Coaching är att öka livskvaliteten snarare än att försöka få bort smärtsamma upplevelser. Man kan beskriva ACT som en beteendeterapeutisk metod som syftar till att hjälpa människor att hitta förhållningssätt till tankar och känslor – så att de kan skapa ett rikt och värdefullt liv. Vi arbetar med tekniker för att inte behöva reagera impulsivt på tankar och känslor, utan istället agera utifrån vad situationen kräver och vad som är bäst för oss.

 

Idag har många av oss ett stort behov av att utforska vår identitet, självförverkligande och existentiella frågor. Vi upplever förväntningar att vara ”supermänniskor” både på jobbet och fritiden. Coaching kan vara en hjälp att fokusera på rätt saker, fatta rätt beslut och se nya möjligheter.


Erbjuder även parcoachning för er som vill komma vidare i er relation och är i behov av samtalsstöd. Pris 1100:-/timme.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera