HYPNOS


Hjärnans aktivitet kan mätas i elektriska impulser eller vågor, beroende på hur aktiva vi är.

Den exekutiva funktionen kopplas från under hypnos och du kommer i kontakt med ditt undermedvetna. Under trans ökar hjärnans förmåga att tänka selektivt och passera den ”kritiska faktorn”. Vi förflyttar oss från det sympatiska nervsystemet till det parasympatiska nervsystemet. Eftersom vi hamnar i det undermedvetna, med hjälp av fysisk och mental avslappning, kan hjärnan inte skilja på fantasi och verklighet.

Hypnos är en effektiv och härlig metod för att förbättra sitt mående. Vi förflyttar oss medvetet in i det undermedvetna, där vi kan möta och göra oss fria från gamla föreställningar/trauman som inte gynnar oss i livet. Vi går alla i hypnos varje dag i samband med insomnande och uppvaknande. Det är ett helt normalt tillstånd. Att vi från och till går in i ”gränslandet” då vi t.ex. dagdrömmer eller blir helt uppslukade av en bra bok eller film, så att verkligheten liksom byter skepnad. Det är ett förändrat tillstånd i vårt medvetande, som vår kropp och själ känner väl till. Med hjälp av hypnosterapi kan du lättare byta ut gamla mönster, än genom enbart samtal – då det undermedvetna arbetar i en helt annan ”hastighet”. Det omedvetna sinnet har alltid en positiv intention. Hypnos är verkningsfullt vid hantering av ex ångest, panikattacker och olika slags fobier. Många som blir hypnotiserade upplever en skön och djup vila och känner sig klarare och piggare efteråt.

Vi kan se på hjärnan och hjärtat som bilder för det medvetna och det omedvetna i oss. Hjärtat är vårt emotionella ”arkiv” där vi (särskilt under våra 7 första levnadsår) lagrar beteenden, känslor och tankar från personer i vår omgivning. Det blir en slags programmering i vårt inre som också senare i livet ligger till grund för hur vi uppfattar oss själva d.v.s. vår självbild. De här omedvetna programmen är mycket starkare än förståndet, och gör att det uppstår s.k. inre konflikter hos en person. Som exempel kan nämnas att ”jag vet att det är farligt att röka och att jag borde sluta… men jag fortsätter ändå”.

 

Tecken på hypnos kan vara lugnare andning och lägre hjärtfrekvens, ökad kroppstemperatur, öppen mun, tyngd- eller lätthetskänsla.

Jag arbetar mycket med suggestionsterapi. Själva begreppet suggestion är en metod för att försätta en klient i hypnos. Suggestion är förslag som jag ger till klienten, som denne omvandlar till sina egna. Man kan säga att jag har en idé/tanke som jag uttalar, och som tas emot med full acceptans av klienten som alltså inte har något mentalt motstånd och tar emot min idé helt okritiskt. Under hypnosen är syftet att påverka till förändring och ökad avslappning. Jag influerar klienten avsiktligt, med målet att ändra negativa tankar, känslor och/eller beteenden. Genom upprepning kan suggestionerna leda till att nya sanningar etableras i klientens undermedvetna, så att de också blir verkliga i klientens liv och vardag.Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera