Samtalsterapi                                                      


Kognitiv Beteendeterapi

Målet med KBT-terapi är aldrig att ta bort ångest, stress, oro eller vad det nu är som besvärar en individ. Det är inte möjligt. Obehagskänslor är en del av våra liv.

Däremot arbetar jag med att identifiera dysfunktionella tankesätt och handlingsmönster, som du kanske har. Man skulle kunna säga att det handlar om att få en slags beredskap för att kunna hantera det som är problematiskt, när det dyker upp. Mentala förändringar, precis som fysiska, tar tid och kommer succesivt.

 

Kognitiv beteendeterapi är en modern terapiform som har visat sig ge goda resultat vid ex. depression, ångest och oro, stresshanterings- och sömnproblem.

 

Under behandlingen arbetar vi tillsammans mot mål som tas fram gemensamt. En del i arbetet är att du ska kunna förändra ditt sätt att tänka och känna kring de problem du har, och på det viset också förändra ditt beteende.

Mycket handlar om att du själv arbetar med uppgifter i din vardag, för att komma vidare. Insikt är bra, men förändrar sällan något. Om du t.ex. har svårigheter att sätta gränser eller uttrycka vad du känner – behöver du träna på att göra det med din partner, på arbetsplatsen eller kanske med dina föräldrar. Jag hjälper dig, steg för steg.

 

Jag arbetar KBT-inriktat med motivation, utveckling, stöd och förändring både med grupper och enskilda. Kartlägger tankar, känslor och beteenden som hjälper dig att bemöta, motivera och förändra dig själv.

Genom att ställa frågor som utmanar ditt tänkande kan jag som terapeut locka fram dina egna svar.

 

När du tänker en tanke skapar den en bild i din hjärna – som övergår till att skapa en känsla. Känslan hos dig kommer att skapa en reaktion som leder till att du får ett visst beteende. Tanken, känslan och beteendet kan bli en vana som skapar förhållanden du har i ditt liv.

 

Det är viktigt att förstå att det inte handlar om rätt eller fel. Genom att förstå att det är tankarna som formar ditt liv, så kan du också möjliggöra en förändring.

 

De flesta människor låter sig nog styras av sina känslor istället för att försöka förändra sina tankar. När vi övervinner obehagliga känslor, växer vi som individer och kommer närmre våra mål.

 

Känslor är centrala i våra liv, och ska så vara. De ger färg, djup och mening. De motiverar oss, ger oss vilja och kraft. Det är en stor tillgång om du lär dig att uppleva, eller återerövra ditt känsloregister. Du förstår dig själv bättre och förmedlar lättare vad du vill till andra.

 

När vi definierat ditt förändringsbehov kommer du att få olika typer av hemuppgifter mellan sessionerna. Det behöver inte vara några stora saker, det kan variera mellan att du ska skriva sömndagbok, göra avslappningsövningar, motionera, bli medveten om din andning eller t.ex. observera ditt agerande i en viss situation. Vi utvärderar kontinuerligt tillsammans och KBT-terapi är ett gemensamt arbete. När målet är uppnått tittar vi på olika vidmakthållande strategier – så att du vet hur du ska fortsätta på egen hand för att behålla resultatet.